سیمان پرتلند پوزولانی

مشخصات سیمان:

این نوع سیمان علاوه بر استفاده های عمومی در سازه های حجیم نیز استفاده مي شود چون دارای گرمای هیدراسیون كمتري از سیمان نوع يك و دو مي باشد و مهمترین مشخصه این سیمان مقاومت شیمیایی بالاتر می باشد و در محیط هایی که احتمال حملات سولفات و کلر وجود دارد این نوع سیمان توصیه می گردد. سرعت رشد مقاومت این نوع سیمان پائین تر از سیمان نوع دو و پنج است اما در دراز مدت افت مقاومت جبران مي شود.  بايستي توجه داشت براي بالا بردن كارپذيري بتن نباید نسبت آب به سیمان را بیش از حد افزایش داد از طرفی به دلیل پائین بودن سرعت و حرارت هیدراسیون و واکنش آهسته پوزولان با تركيبات سیمان بايستي عمل آوري بتن با سیمان پوزولانی به طور پیوسته و مرطوب ادامه یابد و به عبارتی دیگر شرایط عمل آوري بتن در مقایسه با سیمان های پرتلند براي مدت طولانی تري فراهم گردد. به طور كلي مشخصه های مهم بتن تهیه شده از سیمان های پوزولانی نفوذ پذيري كم ، دوام بالا و مقاومت شيميايي مطلوب مي باشد .

آنالیز سیمان :

Portland-Pozzolana Cement

Chemical Analysis

Requirement

According to:

Component

 

Results

ISIRI 3432

Loss on Ignition

%

1.5

Max = 5

SiO2

%

24.0

-

Al2O3

%

6.2

-

Fe2O3

%

3.6

-

CaO

%

59.6

-

MgO

%

1.8

Max = 5

SO3

%

2.5

Max = 4

Cl

%

0.03

Max = 0.1

Insoluble Residue

%

-

-

Free CaO

%

1.50

-

Alkalies(Na2O%+0.658 K2O%)

%

1.20

-

C3S

%

-

-

C2S

%

-

-

C3A

%

-

-

C4AF

%

-

-

Physical Tests

 

Fineness

 

Blaine

(cm2/g)

3100

Min = 3000

Residue On Sieve 90µ

%

4.2

-

Setting Time

Initial

Minute

180

Min = 60

Final

Hour

3:30

Max = 7

Compressive Strength:

2 Days

Kg/cm2

-

-

3 Days

"   "

210

Min=100

7 Days

"   "

260

Min=175

28 Days

"   "

370

Min=315

Soundness

Autoclave Expansion

%

0.08

Max=0.8