ارتقاء سطح علمی توان عاملین توزیع و فروشندگان

به گزارش روابط عمومی سیمان کرمان و نظر به اهمیت بازاریابی وفروش بعنوان موتور پیشران هر بنگاه اقتصادی ومجهز بودن عاملین توزیع ونمایندگان فروش محصولات به دانش وعلم روز ،اداره بازاریابی وفروش گروه صنایع سیمان کرمان اقدام به اعزام ،پشتیبانی وحضور تعدادی از عاملین توزیع ونمایندگان فروش محصولات خود در سومین کنفرانس بین المللی  آی سم  نمود .این کنفرانس یکشنبه۲۲ آبان ماه درمحل سالن همایشهای صداوسیما باموضوع بازاریابی وفروش سیمانهای کامپوزیت برگزارشد.

تشریح مزیتهای سیمانهای کامپوزیت (آمیخته) وتحلیل وآموزش روشهای علمی ونوین بازاریابی وجذب مشتری بویژه درخصوص این محصول که توسط نخبگان وصاحب نظران صنعت سیمان در این سمینار یک روزه عنوان شد برای عاملین توزیع محصولات سیمان کرمان کاربرد علمی وعملی داشت.

استراتژیهای مدیریت کلان سیمان کرمان  نوید روزهای درخشانی راخصوصا برای جریان بازار یابی وفروش محصولات متنوع وبا کیفیت این قطب عمران وآبادانی جنوب شرق کشور خواهد داد.

 

افزودن دیدگاه جدید