اعضاء هیئت‌ مدیره

رئيس هیأت مدیر

 • آقای شمس الله محمدی
 • به نمایندگی از شرکت سیمان مازندران (سهامی عام)

نایب رئيس هیأت مدیر

 • آقای فریدون رحمانی
 • به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری وتوسعه صنایع سیمان(سهامی عام)

عضو هیأت مدیر

 • آقای محسن کلاه کج
 • به نمایندگی از شرکت تولیدی سیمان فیروزکوه(سهامی عام)

عضو موظف هیأت مدیر

 • رضا صاحب قدم لطفی
 • به نمایندگی شرکت سیمان شمال (سهامی عام)

عضو هیأت مدیر

 • آقای مهدی سهرابی
 • به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)

مدیر عامل

 • آقای فریدون رحمانی