بازدید مدیرکل محیط زیست استان کرمان ازاقدامات و دستاوردهای زیست محیطی سیمان کرمان

مدیرکل محیط زیست استان کرمان ازاقدامات و دستاوردهای زیست محیطی سیمان کرمان بازدید کرد

به گزارش سیمان خبر به نقل از روابط عمومی سیمان کرمان، بمناسبت روز جهانی محیط زیست، مدیرکل محیط زیست استان کرمان ازاقدامات و دستاوردهای زیست محیطی سیمان کرمان بازدید بعمل آورد.

خانم مهندس شاکری وجمعی از معاونین وکارشناسان سازمان محیط زیست استان کرمان در ادامه بازدید خود از سیمان کرمان در نشستی با مدیران ومسئولین این کارخانه حاضر شد.

درابتدای این نشست آقای مهندس رحمانی مدیرعامل سیمان کرمان ضمن ایراد خیرمقدم وتبریک انتصاب خانم مهندس شاکری به عنوان مدیرکل سازمان محیط زیست استان کرمان عنوان داشت:نظربه اینکه ایشان از بدنه کارشناسی سازمان محیط زیست بعنوان شخصی که سالیان متمادی از نزدیک با مسائل زیست محیطی خصوصا استان کرمان انتخاب شده اند، جای بسی امیدواری وخرسندی است.

مهندس رحمانی با اشاره به موضوع هوای پاک که دغدغه اصلی وشعارسال سازمان محیط زیست است افزود: سیمان کرمان همواره به سهم خود سعی در ارتقاع سطح استانداردهای زیست محیطی کارخانه خصوصا به روز رسانی تجهیزات وتکنولوژی غبارگیر داشته واقدامات مهم وموثری انجام داده است.

مدیرعامل سیمان کرمان به اقدامات این شرکت در عرصه فرهنگ سازی حفاظت محیط زیست اشاره وعنوان داشت: سعی اینجانب ومدیران ارشد سیمان کرمان براین است که علاوه بر به روز رسانی تجهیزات وصرف هزینه دراقدامات مهندسی در زمینه آموزش وفرهنگ سازی خصوصا دربین دانش آموزان ورده های سنی پایین نیز فعالیت‌های موثری داشته باشیم.

مهندس رحمانی همچنین اظهار داشت: در کنار بخش محیط زیست در زمینه مسولیت های اجتماعی نیز وارد عمل شده ایم وبا تشکیل واحدی به همین نام سعی در ایفای رسالت اجتماعی خود خصوصا در زمینه محیط زیست داریم.

در ادامه این مراسم خانم مهندس شاکری ضمن تشکر از واحد محیط زیست سیمان کرمان ومسول این واحد، بپاس ارتباطات موثر ومداوم با کارشناسان سازمان حفاظت‌ محیط زیست کرمان، اقدامات سیمان کرمان دراین عرصه وخصوصا حوزه آموزش وفرهنگ سازی را مثبت ارزیابی نمود وعنوان داشت: در شرایطی که برخی صنایع حاضر به پرداخت جرائم زیست محیطی هستند اما از اقدام درجهت رفع عیوب ونواقص زیست محیطی خود خودداری می نمایند، سیمان کرمان علی رغم عمر۵٠ساله هم اکنون بعنوان یک الگوی بسیار خوب ومناسبی برای سایر صنایع در زمینه اقدامات زیست محیطی است.

درپایان این نشست خانم مهندس پیام مسؤل محیط زیست سیمان کرمان گزارش مبسوطی از عملکرد واقدامات این واحد درسال گذشته ارائه داد.

لازم بذکر است سیمان کرمان در ٢ سال متوالی گذشته موفق به احراز عنوان صنعت سبز شده است

بازدید مدیرکل محیط زیست استان کرمان ازاقدامات و دستاوردهای زیست محیطی سیمان کرمان

افزودن دیدگاه جدید