برگزاری سمینار آموزشی حفاظت از خاک توسط سیمان کرمان

به گزارش  روابط عمومی سیمان کرمان، به همت واحد محیط زیست این کارخانه طبق روال سال گذشته مصادف با روز جهانی خاک سمینار آموزشی حافظت خاک در محل سالن آمفی تئاتر سیمان کرمان با حضور مدیران، کارشناسان وپرسنل این کارخانه برگزار شد.

بخش اصلی این مراسم سخنرانی تحلیلی آموزشی مهندس غفاری معاون پایش وارزیابی اداره کل محیط زیست استان با موضوع اهمیت وجایگاه خاک در آفرینش وخلقت انسان وهمچنین تهدیدات وچالشهای مهم در خصوص خاک بود که با استقبال حاضرین مواجه شد.
در بخش دیگر خانم مهندس پیام مسؤل واحد محیط زیست سیمان کرمان نیز با ارائه گزارش به تشریح اقدامات وبرنامه های زیست محیطی سیمان کرمان در خصوص حفاظت از خاک پرداخت.
گروه صنایع سیمان کرمان  توانسته نام خود را بعنوان یکی از شرکت‌های نمونه عرصه حفاظت محیط زیست و حامی آن به ثبت رساند که حاصل آن کسب عنوان صنعت سبز در دوسال متوالی وچندین تقدیر وتندیس واحد برتر در این زمینه است

برگزاری سمینار آموزشی حفاظت از خاک  توسط سیمان کرمان

افزودن دیدگاه جدید