تجلیل از سمن سبز سیمان کرمان به عنوان NGO فعال محیط زیستی

از سمن سبز سیمان کرمان به عنوان NGO فعال محیط زیستی با اهدا لوح سپاس، تقدیر شد

در گردهمایی بزرگ سازمان های مردم نهاد زیست محیطی استان کرمان با حضور دکتر آقایی مدیر کل دفتر مشارکت مردمی و مسئولیت اجتماعی سازمان حفاظت محیط زیست کشور، مدیرکل وجمعی از مسئولین حفاظت محیط زیست و سمن های محیط زیستی استان ، از سمن سبز سیمان کرمان به عنوان فعال محیط زیستی تقدیر شد.

در حاشیه این مراسم مهندس رحمانی مدیرعامل سیمان کرمان عنوان داشت: گروه صنایع سیمان کرمان در سنوات اخیر توانست با ارتقا نگرش زیست محیطی خود در کلیه سطوح تولیدی، ستادی وسازمان همچنین سرمایه گذاری، تغییر تکنولوژی غبارگیرها، توسعه ونگهداری فضای سبز واقدام در زمینه فرهنگ سازی و آموزش مداراس و توجه به مسئولیت‌های اجتماعی طی ٢سال متوالی عنوان صنعت سبز را به خود اختصاص دهد.

در همین راستا خانم مهندس پیام مدیر محیط زیست ومسئولیتهای اجتماعی سیمان کرمان افزود: این واحد صنعتی با شعار دستهای کوچک ، تغییرات بزرگ و با اعتقاد به این موضوع که حفاظت از محیط زیست عادتی است که باید از کودکی نهادینه شود ، نسبت به آموزش حفاظت از محیط زیست با محوریت مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا ، صرفه جویی در مصرف آب و انرژی … در سطح مدارس استان اقدام نموده است .

شایان ذکر است از اقدامات واحد محیط زیست و مسئولیت های اجتماعی سیمان کرمان میتوان به پیگیری ثبت و عضو گیری انجمن سیمان سبز در راستای هدف چهارم از اهداف توسعه پایدار SDG و سند همکاریهای فرابخشی و بین بخشی در حوزه “آموزش حفاظت محیط زیست، مدیریت مصرف آب و انرژی با هدف فرهنگ سازی و آموزش حفاظت از محیط زیست در سطح کارخانه ، مدارس و کل جامعه اشاره کرد .

تغییر نگرش افراد و لزوم فرهنگ سازی و آموزش حفاظت از محیط زیست از کودکی از راهکارهای حفاظت از محیط زیست در سمن سیمان سبز به شمار می رود .

افزودن دیدگاه جدید