تعمیر و راه اندازی یونیت تنظیم ورودی بار به باسکول کوره

باتلاش وخلاقیت همکاران محترم در واحدهای کمپرسورخانه وبرق والکترونیک یونیت ورودی تنظیم بار به کوره های کارخانه تعمیر وراه اندازی شد.در سالهای تحریم تهیه این یونیت بسیار دشوار وبا صرف هزینه بالا امکانپذیر بوده ودر تعمیر واستفاده مجدد همواره با مشکلات عدیده ای مواجه بوده ایم که به لطف پروردگاه وهمت والای همکاران محترم این موانع پشت سر گذاشته شد.

دراین راستا جادارد ازحمایت های مدیران محترم وپرسنل خدوم واحدهای مذکور خصوصا آقایان جمعه نژاد ونظری تقدیر وذکر نام ویاد کرد.

افزودن دیدگاه جدید