سیمان کرمان میزبان رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

دکتر پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی ونماینده مردم کرمان درمجلس شورای اسلامی از کارخانه سیمان کرمان بازدید کرد.

به گزارش سیمان خبر از روابط عمومی شرکت سیمان کرمان، این بازدید با جلسات متعددی با مدیریت عامل واعضاءهیات مدیره،مدیران تولیدی ستادی وسرپرستان واحدهای مختلف کارخانه همراه شد.

مهندس رحمانی مدیرعامل سیمان کرمان ضمن ارائه گزارشی از وضعیت فعلی، خلاصه ای ازطرحهای آتی بهینه سازی وترمیم واصلاح تکنولوژی ارائه نمود.

درادامه این نشستها دکترپورابراهیمی شرایط سیمان کرمان رامثبت ارزیابی نمود وخواستارتسریع در عملیاتی شدن طرحها ومصوبات هیات مدیره شد.

وی افزود سیمان کرمان بعنوان نمادصنعت استان کرمان لایق بهترین جایگاه وموقعیت در صنعت سیمان کشورمی باشد وبر حمایت همه جانبه سیستم قانونگذاری اقتصادی کشور ازطرحهای علمی وکارشناسی شده توسعه وترمیم تکنولوژی سیمان کرمان تاکید کرد.

وی در ادامه درنشست با مدیران‌ وسرپرستان کارخانه برلزوم ارائه خلاقیت واستفاده ازایده هاوابتکارعمل خصوصادر مصرف انرژی و سوختهای فسیلی تاکید نمود.

افزودن دیدگاه جدید