کسب تندیس زرین توسط شرکت سیمان کرمان در فستیوال بین المللی برند برتر

شرکت سیمان کرمان توانست جایزه بین المللی برند برتر درسال۲۰۱۷-۲۰۱۸ را به خود اختصاص دهد.

به گزارش سیمان خبر از روابط عمومی شرکت سیمان کرمان، این واحد تولیدی به عنوان تنها شرکت سیمانی است که در فستیوال بین المللی برند برتر تندیس زرین لوگوی برند منتخب را در اردیبهشت سالجاری از آن خود نمود.

این فستیوال توسط مرکزپژوهش و مطالعات راهبردی برگزار شد و براساس معیارهایی همچون چشم اندازسازمانی، شعار، رنگ وهویت سازمانی، وارزشهای سازمان برای ذینفعان؛ منتخبین خود را مورد ارزیابی قرار داده است.

این جایزه جهانی با اهداف ارتقا توسعه و ترویج دانش مدیریت برند، ارتباط و تعامل بین سرمایه گذاران و صاحبان برند های ملی و دولت و مجلس؛ تعامل و تبادل تجارب پژوهشگران ومتخصصین حوزه برند پیرامون توسعه و بکارگیری تکنیکهای برند سازی، تبیین اهمیت برند و ترغیب سازمان ها و تشکل ها و شرکت ها به امر برند سازی، تبیین راهکار ها و قوانین حمایت از مالکیت فکری برند و مسائل حقوقی و داوری برند، فضا سازی جهت تسهیل رویه های ثبت مالکیت فکری و نام و نشان تجاری در مراجع بین المللی،کمک به توسعه پایدار صادرات از طریق حمایت از برند های ملی و رسیدن به راهکارهای برند سازی ملی برای جذب سرمایه های خارجی به گروه سیمان کرمان اهدا شده است.

افزودن دیدگاه جدید