سیمان حفاري کلاس G نوع HSR

سیمان چاه نفت به منظور حفاظت فیزیکی و شیمیایی از لوله استخراج نفت و گاز در مقابل فشارهای ناشی از لایه های زمین و حملات یونهای مخرب موجود در خاک و آب های زیر زمینی مورد استفاده قرار می گیرد. بدین صورت که سیمان چاه نفت پس از اختلاط با آب و مواد شیمیایی دیگر به صورت دوغاب در آمده و در عملیات سیمانکاری چاه های نفت و گاز توسط پمپ های مخصوصی به اطراف لوله استخراج نفت و گاز پمپ می گردد.این سیمان بر اساس استاندارد API آمریکا تولید می شود و از مشخصه های یک سیمان چاه نفت خوب پایین بودن ویسکوزیته و قابلیت پمپاژ بالا ی آن می باشد تا دوغاب بتواند در جای مناسب در درون چاه قرار گیرد و بلافاصله به استحکام لازم برسد.

مشخصات فنی

*PHYSICAL TESTS
0.80 MAX.
0.10
Soundness, autoclave expansion(%)
NR
3400
Fineness , Blaine (cm2/g)
5.9 MAX.
3.7
Free Water Content , (ml)
90 - 120
100
Thickening Time Sch.5 (minutes)
30 MAX.
25
Maximum consistency during15 to 30 min(Bc)
300 MIN.
720
Compressive Strength (psi)/At 38 C
1500 MIN.
2200
Compressive Strength (psi)/At 60 C
NR
119
Slurry Density (pcf)
6.0 MAX.
1.95
*CHEMICAL ANALYSIS
3.0 MAX.
1.54
Magnesium Oxide (MgO) %
3.0 MAX.
0.93
Sulfur Trioxide (SO3) %
0.75 MAX.
0.45
Loss On Ignition %
48 – 65
60.6
Insoluble Residue %
3.0 MAX.
2.0
Tricalcium Silicate (C3S) %
24.0 MAX.
18.3
Tricalcium Aluminate (C3A) %
0.75 MAX.
0.62
C4AF + 2C3A %
Sodium Oxide Equivalent %