مرحله دوم کمکهای پرسنل سیمان کرمان به حادثه دیدگان زلزله کرمانشاه

پرسنل شرکت سیمان کرمان در راستای حمایت از زلزله زدگان غرب کشور یک روز از حقوق و مزایای آذر ماه خود را به این هموطنان عزیز اختصاص دادند

به گزارش سیمان خبر از روابط عمومی سیمان کرمان، در کنار کمکهای غیرنقدی که در اولین روزهای پس از زلزله کرمانشاه توسط این شرکت و به این منظور اختصاص داده شد، پرسنل این کارخانه مجدد یک روز حقوق و مزایای آذر ماه خود را به این هموطنان عزیز اختصاص دادند.

کارکنان سیمان کرمان ضمن ابرازهمدلی وهمراهی خود، آرزوی بهبودی ،سلامتی وشادی برای آسیب دیدگان وآرامش ابدی ازدست رفتگان رااز درگاه خداوند مسئلت دارند.

افزودن دیدگاه جدید